Gleid
Gleidshop
Pondělní radost II.
Sérum

Dzogčhen - objevený poklad Tibetu - 2. část

"Nauka dzogčhenu mistra Namkhai Norbu Rinpočheho může být užitečná pro každého - může nám pomoci objevit náš opravdový stav a naučit nás prožívat svůj život s větší uvolněností. Věřím, že tato nauka přispěje k probuzení lidstva k pravému nekonceptuálnímu stavu poznání, který je mimo veškerá omezení."

Adriano Clemente

Zuzana Šromová

 

Evoluce člověka je evolucí mysli

Ať se v kterékoliv chvíli nacházíme téměř kdekoliv, když se rozhlédneme, uvidíme něco, co vytvořila lidská mysl. V současné době je to náš stěžejní nástroj a s každým nástrojem se musí nějak konkrétně zacházet, aby konal svou práci správně. Učíme se chodit, jíst, mluvit, vyrábět a stejně tak se musíme naučit i myslet. A samozřejmě nejsme první generací, která si tuto skutečnost uvědomila. Plejády lidí před námi zkoumaly sami sebe i jeden druhého, ve snaze pochopit, čím mysl je a čím není a jak ji ovládnout, aby její potenciál nebyl promarněn nebo ještě hůř, použit k destrukci.

 

Dzogčhen, v překladu z tibetštiny “velká dokonalost”

 ... je dost možná tou nejzazší naukou, protože jejím cílem je rozpoznání prvotního stavu bytí a přirozené podstaty mysli. Zjednodušeně to znamená, že na tom kdo nebo co ve své podstatě jsme, nemůžeme nic změnit a ani k tomu není žádný důvod, protože naše podstata je už dokonalá. My si potřebujeme tento svůj přirozený stav uvědomit a naučit se uvědomovat si jej v každém okamžiku našeho života tak, abychom se neustále neztráceli v duševním zmatku plynoucího z neporozumění situaci, ve které se právě nacházíme. To je podle nauky dzogčhenu jediná cesta k osvícení, což bychom v češtině mohli označit za nalezení smyslu života nebo jeho naplnění.

 

Jak toto naplnění sám v sobě objevit?

Objevit svůj přirozeně dokonalý stav však bohužel nemůžeme pomocí magnetické rezonance. A pokud jsme k tomu doposud nedospěli sami, což se také může stát, budeme potřebovat pomoc. Proto je v nauce dzogčhenu velmi důležitá role mistra, který začátečníkovi pomůže se intelektuálně zorientovat a také tento prvotní stav zakusit. To se děje během tzv. transmise nebo-li přenosu, kdy dojde ke sjednocení stavu mysli žáka a mistra. Vlastní zkušenost je v nauce dzogčhenu, stejně jako v běžném životě, zcela zásadní, protože je to jediný způsob, jak nějakou skutečnost přesně pochopit. Člověk vychovaný na západě zcela ateistickým způsobem může mít s takovou praktikou rozumový problém, ale na druhou stranu všichni jsme někdy zažili alespoň pocit myšlenkového nebo emocionálního splynutí s jinou osobou, aniž bychom chtěli tento zážitek odmítat jako iracionální. Spíše naopak jsme ho s radostí přijali.

 

Základní metoda dzogčhenu, díky které adept dosahuje bytí ve svém přirozeném stavu, se pak nazývá samoosvobozování

Cílem je nejednat v životě unáhleně pod vlivem povstávajících myšlenek a z nich plynoucích emocí, ale vyčkat dokud nedojde k jejich přirozenému spontánnímu rozplynutí - osvobození. Výsledky se pak dostavují velmi rychle, ačkoliv nemusí být jednoduché si tuto praktiku osvojit, zvlášť když je člověk neustále pod tlakem nějakých vnějších okolností, které mu brání se soustředit. Čögjal Namkhai Norbu vždy pragmaticky doporučoval s těmito okolnostmi pracovat a řešit problémy dřív, než se objeví, ale sám dobře věděl, jak je právě tohle pro běžné lidi obtížné, a proto předával řadu tradičních praxí tibetského budhismu vycházejících v některých případech až ze starobylého Bönu. Jejich účelem je pomoci tyto překážky na cestě odstraňovat prostřednictvím rozvíjení vlastní moudrosti. Všechny praxe vyučované v rámci dzogčhenu může každý provádět sám v soukromí nebo využít komunitních center a praktikovat je společně s ostatními členy. Veškeré informace lze získat na stránkách každého centra, v případě toho českého se sídlem v Praze na adrese dzogchen.cz.

Dalším motivem k provozování těchto na první pohled trochu archaických aktivit je i skutečnost, že Namkhai Norbu byl nejen učitelem dzogčhenu a vědcem, který prováděl rozsáhlý výzkum tibetských tradic, ale také běžným občanem bývalého svobodného Tibetu a velmi si přál, aby kultura jeho země zůstala alespoň nějakým způsobem zachována. Věřil, že poznání, které jeho lid získal, po staletí udržoval a rozvíjel, nám může být užitečné i do budoucna. A pokud je mi známo, spoléhal v tomto hlavně na ženy, které se v současné době všude ve světě zajímají o duchovní nauky více, než muži.

 

Čögjal Namkhai Norbu zemřel 27. září 2018 v komunitním centru Merigar West nad toskánským městečkem Arcidosso v Itálii.

foto-redaktor

Zuzana Šromová

"ryze ženská záležitost"

Zuzana se po absolvování Obchodní akademie živila prodejem stavebního software, v současnosti je ale matkou čtyř dětí, kterým se věnuje na plný úvazek. Jejím celoživotním zájmem je sebepoznání a v posledních letech následuje učení tibetského dzogčhenu. Ve svých článcích se chce vážně i bez váhy podělit se čtenářkami o poznatky a zkušenosti, které přináší život nám, běžným i výjimečným Evropankám.

Profil
Zaujal vás článek?

Sdílejte ho se svými přáteli

← zpět
Podobné články

Natáhněte nohy rovně před sebe. Nohy a trup svírají pravý úhel. Záda jsou rovná, pohledem miřte před sebe, ruce složte volně v klíně. Zhluboka dýchejte. Pozor znovu na záda – nehrbit se, ramena jsou volně svěšená od uší. Vydržte 5 minut. Nebo 3? Minutu? Že už to bolí? Tento sed je jednou ze základních jógových pozic (říká vám něco slovo asána?), o které byly zmínky už ve starých indických spisech. Dandasána. Pro mě daleko těžší cvičení než dřepy s výskokem, angličáky nebo plank. A právě v tom je to kouzlo jógy. Můžete být vytrvalí, rychlí nebo dřepovat skoro se sto kily. Když vás ale někdo posadí na 5 minut do rovného sedu, bude to dost bolet.

20.11.2018
Po měsíci jsme tu zpět s výsledky a dalším měřením. Pojďte se s námi podívat na to, jak vypadá opravdový proces hubnutí - správný proces hubnutí. Se všemi strastmi a úskalími dnešní doby.
31.8.2017

Nový rok přináší otázku, zda bude lepší než ten předchozí a zda se můžeme v životě posunout nebo budeme stále stagnovat. Zda potkáme vytouženého partnera nebo stávající vztah bude harmoničtější. Zda už si konečně polepšíme finančně nebo se situace v práci zlepší. Nejen na tyto otázky vám odpoví má předpověď, v první části pro kozorohy, vodnáře, ryby, berany, býky a blížence.

Ve druhé části pak pro raky, lvy, panny, váhy, štíry a střelce.

3.1.2019

Když 14. tibetský dalajláma Tändzin Gjamccho po letech strávených v nedobrovolném exilu s radostí v srdci sledoval, jak se myšlenky tibetského budhismu šíří po světě, pochopil, proč nutně muselo dojít k rozvratu jeho starobylého království, po staletí žárlivě střežícího svoje poznání i svoje území.

2.5.2019