Gleid
Gleidshop
Šperky
Eshop Gleid

Inkluze ve školách už od 1.září! Co Vás čeká a koho se týká?

Tolik diskutované a právě aktuální téma, které se týká všech školou povinných. Jak to tedy je?

 

Inkluzi můžeme definovat jako zahrnutí či přijetí do společnosti takových dětí, které jsou nějak oslabené. Mělo by se jednat o děti, které mají tzv. "lehčí formy" nějakého handicapu.

Koho se to tedy především týká?

Dětí s Aspergerovým či Downovým syndromem, poruchami chování, lehkou formou mentálního postižení, kombinovanými vadami a samozřejmě s poruchami specifického spektra učení - dyslexie, dysortografie, dyskalkulie...

Tyto děti budou integrovány do běžných ZŠ. Některé by k sobě měly mít svého asistenta, který by mu měl při výuce pomáhat.

 

Rodiče přišly o právo volby

Protože se ve školství pohybuji mnoho let, vím, že inkluze probíhala vždy. Pokaždé se našla škola (pedagog), která se podobnému dítěti dokázala přizpůsobit, vyjít vstříc. Vždy to, ale mělo jednu podmínku. Žádost o inkluzi vždy vyšla od rodiny, která následně značně pomáhala. Pokud se integrace nedařila, mohly se rodiče rozhodnout umístit dítě do specializovaného zařízení. O tuto volbu nyní přichází.

Byly doby, kdy školství s hadicapovanými nespolupracovalo

Vrátím se do nedávné historie. Po roce 1989 se speciální školství u nás začalo rozvíjet. Do té doby u nás speciální školství téměř neexistovalo. Handicepovaní lidé byli izolovaní zejména v pohraničí, o vzdělávání se téměř nedalo hovořit. Rodiny neměly na výběr, své děti musely umisťovat do zmíněných zařízení. Společnost v podstatě nevěděla, že takoví lidé mezi námi existují. Tehdejšímu režimu to takto vyhovovalo, nedokonalí v takové společnosti neměli místo. Však, kdo by neznal film Requiem pro panenku?

Toto vše zmiňuji především proto, že oceňuji dnešní speciální školství, které je fungující, propracované. A které se bude postupně nyní redukovat..protože nebude potřeba.

 

Nedostatek zkušených asistentů

Ráda bych otevřela i otázku profesionality asistentů pedagogů. Mnozí asistenti přicházejí po cca 2. měsíčním proškolení z ÚP. Je proto samozřejmostí, že neví, co se od nich očekává. Proto nastupuje role učitelky, která musí aistenta naučit, co dělat, tím však její povinnosti nekončí. Dále musí paní učitelka mít přípravy pro děti - některé jsou šikovnější, je třeba je zaměstnat v době, kdy již mají hotové základní úkoly, proto by měla mít další práci. Nově musí mít paní učitelka speciální přípravu pro dané integrované dítě. Dá se to vše zvládat, ptám se? Asi ano, pokud je dětí ve třídě méně, třída je poskládána tak, aby se tam nevyskytovaly další jiné "problémové děti" a k ruce je šikovný asistent pedagoga. A především, pokud rodina integrovaného dítěte má zájem a ve svém volném čase se dítěti věnuje.

Spolupráce rodiny

Co ale nastane, pokud rodina nespolupracuje, popř. samotné integrované dítě, které má zkušenosti ze speciálního školství, které je pro něho přizpůsobené, nemá o takovou formu výuky zájem? Myšlenka, že běžné děti se budou setkávát i s poněkud odlišnějšími dětmi je samozřejmě krásná, uvidíme, co ale přinese budoucnost.

Každopádně každý pedagog se řídí dle nejpomalejšího článku ve skupině. Budeme integrovat děti, ale co běžná populace dětí? Bude to mít i kladný vliv na ně?

 

 

 

foto-redaktor

Mgr. Alena Mácová

speciální pedagog

Profil
Zaujal vás článek?

Sdílejte ho se svými přáteli

Podobné články
Minimalistický a čistý vzhled vašeho domova vám dopřeje více času pro sebe a úklid vašeho domova se pro vás stane radostí.
10.2.2018
Velmi poutavým stylem psaná kniha o záchraně českých uprchlíků, kterou nám přináší nakladatelství Mladá fronta, je vlastně takovou nápravou obecného povědomí o roli Nicholase Wintona v době před nacistickou okupací. William R. Chadwick nám v ní totiž ukazuje, o co všechno se Winton v těchto zlých časech zasloužil, ale také to, co je třeba přisuzovat jiným.
25.7.2017
Ve většině článků o online hrách pro děti a mládež se dočtete, jak velký negativní vliv na ně mají. Mohou způsobovat závislost, kradou dětem čas, který by mohly věnovat učení nebo poletování na hřišti s kamarády… Ovšem i takové online hry mají své benefity.
2.8.2017
Nedorozumění či nejasnost vzniká, když předávaná informace od jednoho partnera k druhému není druhému partnerovi v jeho vnímání a realitě pochopitelná, dobře čitelná či jednotná. Nedorozumění vzniká snadno, mnohdy i nevědomě. Jeho následky se mohou projevit ihned, nebo hůře i po nějaké době. Proto je správná komunikace velmi důležitá. Dnes se s vámi podělím o tajemství, které mi bylo odkryto po mnoholetém soužití se zvířaty. Toto tajemství je základem uvědomění, proč si lidi a psi mnohdy nerozumí.
25.8.2017